Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
78/2020 03/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
77/2020 29/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
75/2020 28/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
76/2020 28/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
74/2020 27/05/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
74/2020 27/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
71/2020 26/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
73/2020 25/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
70/2020 21/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
72/2020 21/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων