Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
27/19 15/02/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
25/19 13/02/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
26/19 13/02/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
24/19 12/02/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
23/19 11/02/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
20/19 07/02/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
21/19 07/02/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
22/19 07/02/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
18/2019 31/01/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
17/2019 28/01/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων