Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
165/2019 06/12/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
164/2019 02/12/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
163/2019 25/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
161/2019 22/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
162/2019 14/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
160/2019 11/11/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
159/2019 08/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
158/2019 07/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
157/2019 06/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
156/2019 04/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων