Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
90/2019 10/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
88/2019 06/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
89/2019 06/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
87/2019 05/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
85/2019 04/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
86/2019 04/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
83/2019 03/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
84/2019 03/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
82/2019 31/05/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
81/2019 29/05/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων