Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
112/2020 08/09/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
111/2020 07/09/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
110/2020 27/08/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
109/2020 18/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
107/2020 11/08/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
108/2020 11/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
106/2020 09/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
105/2020 05/08/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
103/2020 04/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων